No Name Address Designation Occupation Period
1 Fr. John Kadaliyil

S/o Sri. Joseph

Jyoti  Bhavan

Chargawan

Gorakhpur-273409.

President Education and Social Service 20/09/2015
2 Smt. Geeta Lakshmi

D/o Sri Gopinath Panickar

Near St Basil’s School,

Khiri Ghat,

Basti, U.P-272001

Vice President Education and Social Service 10/07/2005
3 Fr. Cherian Puthussery

S/o Sri Varkey

Basil Bhavan

Behind Civil Court

Basti, U.P–273 006

Secretary Education and Social Service 30/07/2003
4 Sri Anil Chaitanya

S/o Late

Sri Vidya Prasad

House No: 1111/4,

Malviya Road,

Basti, U.P- 272001

Joint Secretary Advocate and Social Service 10/07/2005
5 Fr. Joby Joseph

S/o Sri Joseph

Jyoti  Bhavan

Chargawan

Gorakhpur-273409.

Treasurer Social Service and Education 12/08/2012
6 Sr. Neera SRA

D/o Joseph Topno

Little Flower School, Kalwari,

Basti, U.P. 272301

Member Social Service 01/04/2013
7 Smt. Shanti

W/o Sri. Ulahannan

Near St. Basil’s School,

Khiri Ghat

Basti, U.P 272001.

Member Education and Social Service 01/10/2010
8 Luci Thomas

W/o  Sri Thamas Kalapurakal

F 144, Ram Nagar

Vistar, Sodala, Jaipur,

Rajasthan-302019

Member Education and Social Service 12/08/2012
9. Manisha SCN

D/o Sri Joseph

127,Raghopur, Bhakhtiyarpur, Patna-803212 Member Social Service 12/08/2012
10 Saju T. Joseph

S/o Sri Joseph

Thottamattam

Little Flower, Old Ferozepur Road, Muktsar, Punjab Member Health and Social Service 12/08/2012
11 N.D Abraham

Edassery, S/o Sri Davasia

Flat No. 3-B,

35, Pathak Para Road,

Kolkata- 700060

Member Social Service 12/08/2012